Skip to content

❤️ Swisscbdpower partner na každý deň.

0,00 0
Tvoj košík je prázdny. Prejst do Obchodu
Menu
Menu
0,00 0
Tvoj košík je prázdny. Prejst do Obchodu
cbd oleje 10 zena

Každá 10. žena objavila účinky CBD

Kvôli čomu naši zákazníci užívajú CBD? 

Bolesť - 40% zákazníkov

Bolesť - 40% zákazníkov

Chronická bolesť je definovaná ako akákoľvek bolesť trvajúca dlhšie ako niekoľko mesiacov. Štúdie zistili, že CBD, často spolu s THC, je účinný prostriedok proti bolesti pri rôznych chronických stavoch.

CBD sa objavuje ako sľubný farmaceutický prostriedok na liečbu bolesti, zápalu, záchvatov a úzkosti bez psychoaktívnych účinkov THC. 

Naše chápanie úlohy CBD pri zvládaní bolesti sa neustále vyvíja a dôkazy zo štúdií na zvieratách ukázali, že CBD má svoje účinky na zmiernenie bolesti prostredníctvom rôznych interakcií a modulácie endokanabinoidných, zápalových a nociceptívnych systémov (snímanie bolesti). Endokanabinoidný systém pozostáva z kanabinoidných receptorov, ktoré interagujú s našimi vlastnými prirodzene sa vyskytujúcimi kanabinoidmi. Tento systém sa podieľa na regulácii mnohých funkcií v tele, vrátane metabolizmu a chuti do jedla, nálady a úzkosti a vnímania bolesti.

???? Vedeli ste: 1/4 Slovkákov trpí chronickou bolesťou 

Viac ako štvrtina ľudí na Slovensku trpí chronickou bolesťou. Dlhotrvajúca bolesť prináša so sebou príznaky, ktoré môžu byť pre ľudí zaťažujúce viac ako bolesť samotná.

❤️ CBD a chronická bolesť

Štúdia zistila, že CBD bolo účinné pri úľave od chronickej bolesti pri stavoch, ako je roztrúsená skleróza a poranenie miechy.

V Kanade bol schválený na predpisovanie určitých typov bolesti CBD liek (ktorý obsahuje THC aj CBD v pomere 1:1) , konkrétne na bolesti centrálnej neuropatickej bolesti pri roztrúsenej skleróze, a liečby bolesti pri rakovine, ktorá nereaguje na optimalizovanú liečbu opioidmi. 

1/4 Slovákov trpí chronickou bolesťou.  

Úzkosť - 20% zákazníkov

Úzkosť - 20% zákazníkov

Úzkosť je pocit nepokoja, ako je strach, ktorý môže byť mierny alebo závažný.

Každý má niekedy v živote pocity úzkosti. Napríklad môžete pociťovať obavy a úzkosť zo skúšky, lekárskeho testu či pracovného pohovoru. V časoch, ako sú tieto, môže byť pocit úzkosti úplne normálny. Niektorí ľudia však len ťažko zvládajú svoje obavy. Ich pocity úzkosti sú stálejšie a často môžu ovplyvniť ich každodenný život.

Podľa údajov WHO 20 až 25% populácie prežíva v určitom období života nejakú podobu úzkostnej alebo fóbickej poruchy. Ich výskyt vo svete narastá! Začínajú sa v neskoršom tínejdžerskom veku, rannej dospelosti alebo v období medzi 20-tym a 30-tym rokom. Môžu sa však objavovať už aj v detskom veku. Úzkostné poruchy sú často pridružené k nejakému telesnému ochoreniu alebo sú súčasťou iných psychických porúch a chorôb (depresie, drogová závislosť, ochorení mozgu)

???? Vedeli ste: úzkosť postihuje 2x častejšie ženy

Štatistiky tiež napovedajú, že viac ako polovica pacientov s úzkostnou poruchou má minimálne ešte jednu ďalšiu psychiatrickú diagnózu (najčastejšie depresiu). Úzkostné poruchy sa radia k najčastejším psychickým ochoreniam

❤️ CBD a úzkosť

Predbežné dôkazy zo štúdií na ľuďoch s použitím zdravých dobrovoľníkov aj jednotlivcov so sociálnou úzkostnou poruchou naznačujú, že CBD môže mať protiúzkostné účinky. Hoci sú tieto zistenia sľubné, budúci výskum je zameraný na určenie účinnosti CBD pri iných úzkostných poruchách, stanovenie vhodných dávok, a dlhodobú účinnosť. Väčšina predklinických a klinických výskumov bola vykonaná len na mužoch. 

Ako účinkuje CBD na vás? 

Napíšte nám svoje skúsenosti a odmena vo forme zľavy vás určite neminie. 

????Napísať recenziu

Problémy so spánkom - 11% zákazníkov

Problémy so spánkom - 11% zákazníkov

Chronická únava známa tiež ako chronický únavový syndróm (myalgická encefalomyelitída, myalgická encefalopatia) sa mylne považuje za obyčajné vyčerpanie po dlhom dni v práci či dokonca lenivosť.

Ide o novodobé ochorenie modernej hektickej doby, ktoré postihuje čoraz viac ľudí, pričom zbaviť sa ho nie je vôbec jednoduché. Chronickú únavu vyvoláva hlavne stres a postihuje súčasne viaceré časti cela. Najčastejšie chronickú únavu sprevádzajú psychické a neurologické prejavy.

Chronická únava je bolestivá porucha charakterizovaná chronickou rozsiahlou bolesťou, únavou a poruchami spánku pri absencii akéhokoľvek dobre definovaného základného ochorenia.

???? Vedeli ste: Problémy so spánkom postihuje viac ženy

Chronický únavový syndróm trápi viac ako 40 tisíc ľudí na Slovensku. Najviac postihnutí sú dospelý ľudia po 40. roku života. Ohrozené sú hlavne ženy a väčšina pacientov sú práve ženy.

❤️ CBD a chronická únavou 

Štúdia užívania CBD oleja znížila príznaky vyhorenia a emocionálneho vyčerpania u zdravotníckych pracovníkov pracujúcich s pacientmi počas pandémie COVID-19. Na potvrdenie súčasných zistení sú potrebné budúce dvojito zaslepené placebom kontrolované klinické štúdie.

Artritída - 8% zákazníkov

Artritída - 8% zákazníkov

Stojí za to zdôrazniť, že existuje viac ako 100 typov artritídy, a hoci bolesť je hlavnou črtou všetkých z nich, nie všetky tieto stavy pôsobia rovnako. A čo funguje pre jedného, ​​nemusí fungovať pre druhého. Liečba je zameraná na zníženie bolesti a stuhnutosti a na udržanie funkcie pri všetkých typoch artritídy. Ale pre určité stavy, ako je reumatoidná artritída, sa veľmi odporúčajú konvenčné lieky na predpis, pretože tieto lieky pomáhajú predchádzať trvalému poškodeniu kĺbov a zhoršeniu zdravotného postihnutia.

???? Vedeli ste: reumatická artritída postihuje viac ženy

Reumatoidná artritída má výskyt v spoločnosti medzi 0,5 až 1%. Ochorenie sa začína najčastejšie medzi 20. a 50. rokom života a vo väčšej miere postihuje ženy. Na Slovensku má ochorenie reumatoidná artritída približne 26 000 dospelých a každoročne pribúda 1300 až 1600 novozistených prípadov.

❤️ CBD a artritída 

Lekári a pacienti by si mali byť vedomí rôznych alternatívnych terapeutických možností dostupných na liečbu ich symptómov artritídy, najmä vzhľadom na zvýšenú dostupnosť kanabidiolových produktov. Štúdia zistila súvislosti medzi používaním CBD a zlepšením symptómov artritídy u pacienta a znížením užívanie iných liekov. 

Chronická únava

Chronická únava

Chronická únava známa tiež ako chronický únavový syndróm (myalgická encefalomyelitída, myalgická encefalopatia) sa mylne považuje za obyčajné vyčerpanie po dlhom dni v práci či dokonca lenivosť.

Ide o novodobé ochorenie modernej hektickej doby, ktoré postihuje čoraz viac ľudí, pričom zbaviť sa ho nie je vôbec jednoduché. Chronickú únavu vyvoláva hlavne stres a postihuje súčasne viaceré časti cela. Najčastejšie chronickú únavu sprevádzajú psychické a neurologické prejavy.

Chronická únava je bolestivá porucha charakterizovaná chronickou rozsiahlou bolesťou, únavou a poruchami spánku pri absencii akéhokoľvek dobre definovaného základného ochorenia.

???? Vedeli ste: chronickou únavou trpia najmä ženy

Chronický únavový syndróm trápi viac ako 40 tisíc ľudí na Slovensku. Najviac postihnutí sú dospelý ľudia po 40. roku života. Ohrozené sú hlavne ženy a väčšina pacientov sú práve ženy.

❤️ CBD a chronická únavou 

Štúdia užívania CBD oleja znížila príznaky vyhorenia a emocionálneho vyčerpania u zdravotníckych pracovníkov pracujúcich s pacientmi počas pandémie COVID-19. Na potvrdenie súčasných zistení sú potrebné budúce dvojito zaslepené placebom kontrolované klinické štúdie.

Stres - 5% zákazníkov

Stres - 5% zákazníkov

Stresová reakcia je dobre definovaná fyziologická funkcia často aktivovaná životnými udalosťami. Niekedy však môže byť stresová reakcia neprimeraná, nadmerná alebo predĺžená; v takom prípade môže skôr prekážať ako pomáhať pri zvládaní stresora, zhoršovať normálne fungovanie a zvyšovať riziko somatických a duševných porúch. Existuje potreba efektívnejšej a bezpečnejšej farmakologickej liečby, ktorá dokáže tlmiť stresové reakcie.

???? Vedeli ste: najviac ohrozený sú mladí do 30 rokov

Takmer štvrtina ľudí na Slovensku prežíva často alebo väčšinu času stres, pričom stresom najviac postihnutá skupina sú mladí do 30 rokov a ľudia žijúci v domácnosti s viacerými členmi. 

❤️ CBD a stres

Uskutočnilo sa sedem dvojito zaslepených placebom kontrolovaných klinických štúdií CBD na stres na celkovom počte 232 účastníkov a jedna čiastočne kontrolovaná štúdia na 120 účastníkoch.  Všetky ukázali, že CBD bolo účinné pri výraznom znižovaní stresovej reakcie a nebolo horšie ako farmaceutické komparátory, ak boli zahrnuté. Výsledky klinických štúdií sú podporené zavedenými mechanizmami účinku CBD (vrátane zvýšených hladín N-arachidonyletanolamínu) a rozsiahlymi dôkazmi z reálneho sveta a predklinickými dôkazmi o účinnosti CBD pri liečbe stresu.