Skip to content

❤️ Swisscbdpower partner na každý deň.

Ako zvýšiť biologickú dostupnosť CBD

Terapeutický účinok CBD je pozorovaný najmä u niektorých biologických porúch, pričom mechanizmus účinku spočíva v modulácii zápalových, oxidatívnych či signálnych dráh.

CBD je lipofilné (teda rozpustné v tukoch) a z toho pramení nízka koncentrácia v krvnej plazme či mozgu po perorálnom (ústnom) podaní. Otvorený časopis PloS One v júni vytlačil výsledky snáh austrálsko novozélanského tímu o zvýšenie biologickej dostupnosti tohto nádejného lieku. 

Vedci biodostupnosť CBD testovali na myšiach, ktorí boli rozdelené do troch skupín. Prvá dostávala mikrokapsule tvorené CBD a opuzdrené alginátom, čo je polysacharid z morských rias. Druhá skupina dostávala okrem mikrokapsulí ešte tobolky  s kyselinou deoxychlovou – teda žlčovou kyselinou, ktorá v ľudskom tele emulguje tuky a uľahčuje ich vstrebateľnosť. Tretej, kontrolnej skupine bol liek podávaný vo forme oleja. 

Následne boli stanovené hladiny CBD v krvnej plazme a mozgoch myší. Myši, ktorým bola podávaná mikrokapsula CBD aj žlčová kyselina, vykazovali plazmatické koncentrácie CBD o 40 percent vyššie ako tie, ktoré dostávali CBD formou oleja. Hladiny v mozgu boli v ,,žlčovej skupine “ vyššie o 48 percent, respektíve 25 percent v porovnaní so skupinou na mikrokapsuliach a skupinou na oleji.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34138862/ výsledky štúdie naznačujú, že zapúzdrenie CBD a podávanie spolu zo žlčovou kyselinou môže zosilniť neuroprotektívne účinky orálne podávaného CBD, čo má potenciál najmä v liečbe neurodegeneratívnych chorôb.

💡Zdroj: magazin-konopi.cz

O autorovi článku

SWISS CBD POWER – Sme Slovenský distribútor CBD olejov. Kvalita produktu je pre nás veľmi dôležitá, preto sú produkty vyrobené výhradne z kvalitného Švajčiarskeho konope pestovaného v Alpách, bez použitia pesticídov a fungicídov.

V našich olejoch CBD nenájdete umelé dochucovadlá, sladidlá ani potravinové aditíva (éčka). Výsledný produkt je v organic kvalite.

Súvisiace články

Najčastejšie otázky o CBD olejoch