CBD môže znižovať tuhosť tepien a zlepšiť ich funkciu

CBD na tepny

Arteriálna rigidita (tuhosť tepien) súvisí s procesom starnutia organizmu a postihuje veľkú časť populácie. Britskí vedci z lekárskej fakulty Nottinghamskej univerzity skúmali vplyv opakovaného podania CBD na kardiovaskulárny systém.

Randomizované, placebom kontrolované štúdie sa zúčastnilo 26 zdravých mužov. Jednej polovici z nich bolo po dobu siedmich dní podávaných 600 miligramov CBD denne a druhej placebo.

Ukázalo sa, že CBD významne znížilo pokojový stredný arteriálny tlak po jednorazovej dávke, nie však po opakovanom podaní. To naznačuje vybudovanie tolerancie. Naopak v podmienkach záťaže zníženie krvného tlaku pretrvávalo.

Sedem dní užívania CBD viedlo k zvýšeniu vnútorného priemeru krčnej tepny. Pri skupine, ktorá bola podávaná CBD, došlo tiež k zníženiu stuhnutosti tepien a zlepšeniu funkcie endotelových buniek (vnútorná výstelka tepien) v porovnaní s prvým dňom štúdie.

Autori na záver konštatujú, že „zníženie arteriálnej tuhosti a zlepšenie endotelovej funkcie po opakovanom podaní CBD sú zistenia, ktoré dávajú dôvod pre ďalší výskum na ľuďoch trpiacich kardiovaskulárnymi chorobami.“

💡Zdroj: magazin-konopi.cz

Pridaj komentár