CBD zmierňuje zápal dýchacích ciest a fibrózu

cbd astma

Astma je charakterizovaná chronickým zápalom pľúc a hyperreaktivitou dýchacích ciest. Je vážnym problémom verejného zdravia a v súčasnosti nie sú žiadne účinné zákroky, ktoré by mohli zvrátiť remodeláciu (štrukturálnu prestavbu) dýchacích ciest. Je známe, že CBD vykazuje imunomodulačné účinky prostredníctvom aktivácie kanabinoidných receptorov CB1 a CB2 umiestnených v centrálnom nervovom systéme a bunkách imunitného systému.

Táto štúdia brazílskych výskumníkov, ktorá vyšla vlani v odbornom časopise European Journal of Pharmacology, bola navrhnutá tak, aby vyhodnotila účinok CBD pri zvrátení remodelácie dýchacích ciest, pretože jeho rola ani mechanizmus receptorov CB1 a CB2 nie sú celkom známe.

Metódy a hodnotenia

Alergická astma bola navodená u myší Balb/c imunizáciou ovalbumínom. Následne bola stanovená respiračná mechanika, obsah kolagénnych vlákien v dýchacích cestách a alveolárnych septách, hladiny cytokínov a expresie CB1 a CB2.

Okrem toho bola hodnotená korelácia expresie proteínov CB1 a CB2 v indukovanom spúte (hlien vyvolaný inhaláciou roztoku NaCl, pozn. prekl.) astmatických pacientov so zápalom dýchacích ciest. Hodnotená bola tiež funkčnosť pľúc.

Pozitívny vplyv

Podanie CBD zmiernilo hyperreaktivitu dýchacích ciest bez ohľadu na dávku, zatiaľ čo statická elastancia (zmrštivosť pľúc) bola znížená iba pri vysokej dávke.

Tieto výsledky boli sprevádzané znížením obsahu kolagénnych vlákien tak v dýchacích cestách, ako aj v alveolárnych septoch a tiež znížením markerov súvisiacich so zápalom v bronchoalveolárnej lavážnej tekutine a v pľúcnom homogenáte.

Medzi hladinami CB1 a funkčnosťou pľúc u astmatických pacientov bola signifikantná negatívna korelácia.

Podanie CBD znížilo zápalový proces aj proces remodelácie v modeli alergickej astmy. Mechanizmus účinku sa javí byť sprostredkovaný CB1/CB2 signalizáciou, ale tieto receptory môžu fungovať rozdielne pri zápale pľúc a remodelácii.

💡Zdroj: magazin-konopi.cz

Pridaj komentár