Skip to content

❤️ Swisscbdpower partner na každý deň.

0,00 0
Tvoj košík je prázdny. Prejst do Obchodu
Menu
Menu
0,00 0
Tvoj košík je prázdny. Prejst do Obchodu

Ajurveda – čo je ajurveda

Slovo „Ajurvéda“ pochádza zo sanskrtu a znamená „veda o živote“. Základom ajurvédy je viera, že všetko v živote je prepojené. Z tohto dôvodu sa celkové zdravie v ajurvéde spolieha na dosiahnutie rovnováhy a harmónie. Ajurvéda je považovaná za najstaršiu liečiteľskú vedu a často sa nazýva aj „Matka všetkého liečenia“. Ajurvédske znalosti pochádzajú z Indie a sú staré viac ako 5000 rokov. Ajurvéda sa zaraďuje medzi holistickú (celostnú) medicínu, ktorá patrí do alternatívnej medicíny. 

Keď je človek nevyrovnaný alebo v strese, je pravdepodobné, že sa u neho rozvinie choroba. Ajurvéda sa zameriava na implementáciu zásahov do životného štýlu a prírodných liečebných postupov, terapií a nápravných opatrení, aby zabezpečila rovnováhu medzi vašim fyzickým telom, mysľou, duchom a svetom okolo vás.

Rovnako ako vaša krv musí prúdiť plynulo a v rovnováhe, ajurvéda naznačuje, že energetický systém v tele musí tiež dobre prúdiť a byť v rovnováhe, aby sme boli zdraví. Rovnováha sa podľa Ajurvédy dosahuje pomocou zdravej stravy, pokojného spánku, pravidelného cvičenia a zvládania stresu. Ak je to potrebné, pomôcť podporiť celkovú harmóniu a rovnováhu môžu napríklad aj rastlinné prípravky, cvičenie alebo aktivity podporujúce vnímanie.

attila-vegh-cbd

Vaša konštitúcia a jej vnútorná rovnováha

Ajurvéda kladie veľký dôraz na prevenciu a podporu udržiavania zdravia prostredníctvom zvýšenej pozornosti k rovnováhe v živote, správnemu mysleniu, stravovaniu, životospráve a užívaniu byliniek. Znalosť ajurvédy umožňuje človeku pochopiť, ako vytvoriť rovnováhu tela, mysle a vedomia podľa vlastnej individuálnej konštitúcie a ako zmeniť životný štýl, aby sa táto rovnováha nastolila a udržala.

Rovnako ako každý má jedinečný odtlačok prsta, ajurvéda verí, že každý človek má aj špecifický vzorec energie. Ide o individuálnu kombináciu fyzických, mentálnych a emocionálnych charakteristík, ktoré tvoria jeho vlastnú konštitúciu. Táto konštitúcia je určená pri počatí množstvom faktorov a zostáva rovnaká počas celého života. V Ajurvéde sa nazýva prakruti.

Na človeka pôsobí mnoho vnútorných aj vonkajších faktorov, ktoré môžu túto rovnováhu narušiť a odzrkadľujú sa ako zmena vlastnej konštitúcie z rovnovážneho stavu. Príklady týchto emocionálnych a fyzických faktorov sú emocionálny stav, výber stravy a jedla, ročné obdobie a počasie, fyzické traumy, pracovné a rodinné vzťahy. Keď sú tieto faktory pochopené, človek môže podniknúť vhodné kroky na vynulovanie alebo minimalizáciu ich účinkov alebo na odstránenie príčin nerovnováhy a na obnovenie pôvodnej konštitúcie. Ajurvéda považuje rovnováhu za akýsi prirodzený poriadok a nerovnováhu za poruchu. Rovnako zdravie je poriadok, choroba je porucha. V tele existuje neustála interakcia medzi poriadkom a neporiadkom. Keď človek pochopí podstatu a štruktúru neporiadku, môže znovu nastoliť poriadok.

Vyváženie troch základných energií tela – dóš

Ajurvéda identifikuje tri základné typy energie (dóš) alebo funkčných princípov, z ktorých sa skladá každého jedinečná konštitúcia a ktoré sú prítomné v každom a vo všetkom. Keďže v slovenčine neexistujú žiadne jednotlivé slová, ktoré by vyjadrovali tieto pojmy, používame pôvodné sanskrtské slová vata, pitta a kapha. Tieto princípy je možné dať do súvisu so základnou biológiou tela. 

Energia je potrebná na vytvorenie pohybu, aby sa tekutiny a živiny dostali do buniek, čo umožňuje telu fungovať. Energia je tiež potrebná na metabolizmus živín v bunkách a tiež na udržiavanie štruktúry bunky. Vata je energia pohybu, pitta je energia trávenia alebo metabolizmu a kapha je energia, ktorá tvorí štruktúru tela. Každý človek má vlastnosti vata, pitta a kapha, zvyčajne ale jedna z nich prevažuje nad tými ostatnými. Nedostatok správnej bunkovej funkcie v dôsledku nadbytku alebo nedostatku vaty, pitty alebo kaphy, sa považuje v ajurvéde za príčinu chorôb. Choroba môže byť spôsobená aj prítomnosťou toxínov.

V ajurvéde telo, myseľ a vedomie spolupracujú pri udržiavaní rovnováhy. Jednoducho sa na ne pozerá ako na rôzne aspekty bytia. Naučiť sa, ako dosiahnuť rovnováhu tela, mysle a vedomia, si vyžaduje pochopenie toho, ako vata, pitta a kapha spolupracujú. Podľa ajurvédskej filozofie je celý vesmír súhrou energií piatich veľkých elementov – vesmíru, vzduchu, ohňa, vody a zeme. Vata, pitta a kapha sú kombinácie a permutácie týchto piatich prvkov, ktoré sa prejavujú ako vzorce prítomné vo všetkých stvoreniach. 

Vata je jemná energia spojená s pohybom  – zložená z priestoru a vzduchu. Riadi dýchanie, žmurkanie, pohyb svalov a tkanív, pulzovanie srdca a všetky pohyby v cytoplazme a bunkových membránach. V rovnováhe, vata podporuje kreativitu a flexibilitu. Vata mimo rovnováhy vyvoláva strach a úzkosť.

Pitta sa vyjadruje ako metabolický systém tela  – tvorený ohňom a vodou. Riadi trávenie, vstrebávanie, asimiláciu, výživu, metabolizmus a telesnú teplotu. V rovnováhe pitta podporuje porozumenie a inteligenciu. Nevyvážená pitta vzbudzuje hnev, nenávisť a žiarlivosť.

Kapha je energia, ktorá tvorí štruktúru tela  – kosti, svaly, šľachy – a poskytuje „lepidlo“, ktoré drží bunky vytvorené zo zeme a vody pohromade. Kapha dodáva vodu pre všetky časti a systémy tela. Premasťuje kĺby, zvlhčuje pokožku a udržuje imunitu. V rovnováhe je kapha vyjadrená ako láska, pokoj a odpustenie. Vypadnutie z rovnováhy vedie k pripútanosti, chamtivosti a závisti.

Život nám prináša mnohé výzvy a príležitosti. Hoci je veľa vecí, nad ktorými nemáme veľkú kontrolu, máme moc rozhodovať o niektorých veciach, ako je napríklad strava a životný štýl. Verí sa, že každá z týchto dóš určuje vaše emocionálne silné a slabé stránky, potraviny, ktoré vaše telo potrebuje a chce, cvičenia, ktoré by vám mohli najlepšie vyhovovať a pod.

Pre udržanie rovnováhy a zdravia je dôležité venovať pozornosť týmto rozhodnutiam. Strava a životný štýl prispôsobený individuálnej konštitúcii posilňujú telo, myseľ a vedomie. 

Ajurvéda ako systém liečenia

V Indii je ajurvéda považovaná za systém lekárskej starostlivosti ekvivalentný konvenčnej západnej medicíne. Odhaduje sa, že 80 % z 1,2 miliardy obyvateľov Indie používa nejakú formu tradičnej ajurvédskej medicíny. V Indii existuje veľa vládnych a súkromných ajurvédskych lekárskych škôl, kliník a nemocníc. Ajurvédska medicína je tiež dôležitým aspektom tradičnej indickej kultúry. Zástancovia ajurvédy silne pociťujú jej účinnosť a odvolávajú sa na jej históriu používania počas tisícročí.

Je dôležité pochopiť základný rozdiel medzi ajurvédou a západnou alopatickou medicínou. Západná alopatická medicína má v súčasnosti tendenciu zameriavať sa na symptomatológiu a choroby a primárne využíva lieky a chirurgické zákroky na zbavenie tela patogénov alebo chorého tkaniva. Tento prístup zachránil veľa životov. Lieky však pre svoju toxicitu často oslabujú organizmus. Ajurvéda sa nezameriava na choroby. Ajurvéda skôr tvrdí, že všetok život musí byť podporovaný energiou v rovnováhe. Keď je v človeku minimálny stres a tok energie je vyvážený, prirodzené obranné systémy tela budú silné a dokážu sa ľahšie brániť chorobám.

Je potrebné zdôrazniť, že ajurvéda nie je náhradou západnej alopatickej medicíny. Existuje veľa prípadov, keď sa proces choroby a akútne stavy dajú najlepšie liečiť liekmi alebo chirurgickým zákrokom. Ajurvéda však môže byť použitá v spojení so západnou medicínou, aby sa človek stal silnejším a bolo tak menej pravdepodobné, že bude postihnutý chorobou alebo ako nástroj pre obnovu rovnováhy tela po liečbe liekmi, či po operácii. 

Všetci máme chvíle, keď sa necítime dobre a uvedomujeme si, že nie sme v rovnováhe. Niekedy ideme k lekárovi len preto, aby nám povedal, že sa nič nedeje. V skutočnosti sa deje, že táto nerovnováha sa ešte nestala rozpoznateľnou ako choroba. Je to však dosť vážne na to, aby sme si všimli naše nepohodlie. Možno sa začneme pýtať, či to nie je len naša predstavivosť. Môžeme tiež začať zvažovať alternatívne opatrenia a aktívne sa snažiť vytvoriť rovnováhu v našom tele, mysli a vedomí.

Hodnotenie a liečba nerovnováh

Ajurvéda zahŕňa rôzne techniky hodnotenia zdravia. Lekár starostlivo vyhodnocuje kľúčové znaky a symptómy choroby, najmä vo vzťahu k pôvodu a príčine nerovnováhy. Zvažujú aj vhodnosť pacienta na rôzne spôsoby liečby. Ajurvédsky odborník dospeje k diagnóze prostredníctvom priameho kladenia otázok, pozorovania a fyzického vyšetrenia, ako aj dedukcie. Základné techniky ako meranie pulzu, pozorovanie jazyka, očí a fyzickej formy, ako aj počúvanie tónu hlasu sa využívajú pri hodnotení. 

Ak je to vhodné, môžu sa použiť paliatívne a očistné opatrenia na odstránenie nerovnováhy spolu s návrhmi na odstránenie alebo zvládnutie príčin nerovnováhy. Takéto odporúčania môžu zahŕňať zmeny životného štýlu ako napríklad začať a udržiavať odporúčanú diétu alebo tiež používanie bylín. V niektorých prípadoch sa navrhuje účasť na očistnom programe, nazývanom panchakarma, aby pomohla telu zbaviť sa nahromadených toxínov a získalo tak väčší úžitok z rôznych navrhovaných opatrení liečby.

Stručne povedané, ajurvéda sa zaoberá všetkými aspektmi života – telom, mysľou a duchom. Uznáva, že každý z nás je jedinečný, každý reaguje inak na mnohé aspekty života, každý má iné silné a slabé stránky. Prostredníctvom náhľadu, pochopenia a skúseností ajurvéda predstavuje obrovské množstvo informácií o vzťahoch medzi príčinami a ich účinkami na každého unikátneho jednotlivca.

Funguje ajurvéda alebo je to len trik?

Existujú krajiny, kde sú legálne ajurvédske školy. Ajurvéda nie je považovaná za skutočnú medicínu. Neexistuje žiadny štandardný školiaci alebo certifikačný program pre ajurvédskych liečiteľov. 

Hlavná úloha ajurvédskych liečiteľov je pozorovať pacienta a snaha o dosiahnutie rovnováhy životnej energie. Ajurvéda sa opiera o históriu a snaží sa pomôcť silou prírody v podobe bylín a harmóniou tela aj ducha. Moderná medicína je založená na dôkazoch. V modernej medicíne keď doktor predpíše lieky, tak má znalosť, že pre daný typ choroby tieto lieky pomáhajú a sú bezpečné. V tom je rozdiel od ajurvédy, ktorá pracuje aj s duchovnými aspektmi pacienta.  

Je ajurvéda bezpečná?

Do ajurvédy patrí jóga a meditácia. Tie sú samozrejme bezpečné a v mnohých prípadoch podporujú zdravie. 

Ajurvédske rastlinné lieky a extrakty môžu spôsobovať vedľajšie účinky, alergické reakcie alebo mať kontraindikáciu s s inými liekmi alebo bylinkami. Určite odporúčame, pokiaľ by ste zvažovali okrem modernej medicíny vyskúšať aj ajurvédu, poradiť sa so svojim ošetrujúcim lekárom a prediskutovať jeho rady a skúsenosti s konkrétnymi ajurvédskymi prípravkami. 

O autorovi článku

SWISS CBD POWER – Sme Slovenský distribútor CBD olejov. Kvalita produktu je pre nás veľmi dôležitá, preto sú produkty vyrobené výhradne z kvalitného Švajčiarskeho konope pestovaného v Alpách, bez použitia pesticídov a fungicídov.

V našich olejoch CBD nenájdete umelé dochucovadlá, sladidlá ani potravinové aditíva (éčka). Výsledný produkt je v organic kvalite.

Súvisiace články

Najčastejšie otázky o CBD olejoch