Skip to content

❤️ Swisscbdpower partner na každý deň.

0,00 0
Tvoj košík je prázdny. Prejst do Obchodu
Menu
Menu
0,00 0
Tvoj košík je prázdny. Prejst do Obchodu

Čo sú halucinácie? Viete ich odlíšiť od bludov a ilúzií?

Väčšina ľudí si pravdepodobne myslí, že mať halucinácie súvisí s videním vecí, ktoré v skutočnosti neexistujú. To je síce pravda, ale halucinácie predstavujú oveľa viac. Ovplyvniť môžu nielen váš zrak, ale aj vaše ostatné zmysly. 

 

Taktiež existuje mnoho rôznych príčin ich vzniku. Môže ísť napríklad o duševnú chorobu ako schizofrénia, problém nervového systému, ako je Parkinsonova choroba, epilepsia alebo návykové látky, lieky a množstvo iných vecí.

 

V tomto článku si podrobne rozoberieme všetko, čo sa týka halucinácii – príčiny ich vzniku, rôzne druhy halucinácií, aj to, ako ich odlíšiť od ilúzií či bludov.Čo sú halucinácie?

Halucinácia je falošné vnímanie predmetov alebo udalostí, ktoré zahŕňajú vaše zmysly: zrak, zvuk, čuch, dotyk a chuť. Halucinácie sa zdajú skutočné, ale nie sú. Spôsobujú ich chemické reakcie alebo abnormality vo vašom mozgu.

 

Halucinácie sú zvyčajne príznakom poruchy súvisiacej s psychózou, najmä schizofrénie, ale môžu byť tiež výsledkom užívania návykových látok, neurologických stavov a niektorých dočasných situácií.

 

Človek si môže, ale aj nemusí uvedomovať, že to, čo zažíva, nie je skutočné. Keď si osoba myslí, že jeho halucinácia je skutočná, považuje sa to za psychotický symptóm.Aké sú typy halucinácií?

Existuje niekoľko rôznych typov halucinácií, vrátane:

 • Sluchové (zvukové) halucinácie – Ide o najbežnejší typ halucinácií. Spôsobujú počutie zvukov, ktoré nie sú skutočné, môže ísť o hudbu, kroky alebo búchanie dverí. Niektorí ľudia počujú hlasy, ktoré im dokonca môžu prikázať, aby urobili niečo, čo môže ublížiť buď im alebo iným.
 • Vizuálne (zrakové) halucinácie – Tieto halucinácie zahŕňajú videnie vecí, ktoré nie sú skutočné, môže ísť o predmety, tvary, ľudí, zvieratá, svetlá a pod…
 • Hmatové (dotykové) halucinácie – spôsobujú, že cítite dotyk na svojom tele alebo pohyb v tele, ktorý nie je skutočný. Môžu zahŕňať pocit, že po vašej koži lezú chrobáky alebo sa vaše vnútorné orgány pohybujú.
 • Čuchové (pachové) halucinácie – Pri týchto halucináciách môžete cítiť pachy, ktoré neexistujú alebo ich necíti nikto iný.
 • Chuťové halucinácie – Tieto halucinácie spôsobujú chute, ktoré sú zväčša zvláštne alebo nepríjemné. Chuťové halucinácie (často s kovovou príchuťou) sú pomerne častým príznakom u ľudí s epilepsiou.
 • Halucinácie z prítomnosti – Halucinácie, pri ktorých máte pocit, že je niekto s vami v miestnosti alebo stojí za vami.
 • Proprioceptívne halucinácie – Pri týchto halucináciach máte pocit, že sa vaše telo hýbe, napríklad lieta alebo pláva, aj keď to tak nie je.

 

Existujú aj typy halucinácií, ktoré súvisia so spánkom:

 

 • Hypnopompické halucinácie –  Ide o halucinácie, ktoré vznikajú, keď sa prebúdzate zo spánku. Pre väčšinu ľudí sú hypnopompické halucinácie považované za normálne a nie sú dôvodom na obavy. Môžu sa častejšie vyskytnúť u ľudí s určitými poruchami spánku.
 • Hypnagogické halucinácie – Toto sú naopak halucinácie, ktoré sa môžu vyskytnúť počas zaspávania. Zvyčajne sú krátkodobé a asi 86 % z nich je vizuálnych. Ľudia bežne vidia pohybujúce sa vzory a tvary alebo živé obrazy tvárí, zvierat alebo scén. Tieto halucinácie zvyčajne nie sú dôvodom na obavy.Aký je rozdiel medzi halucináciou a bludom?

Halucinácia je zmyslový zážitok, ktorý zahŕňa vidieť, počuť, ochutnávať, cítiť alebo cítiť niečo, čo tam nie je.

 

Bludy predstavujú neoblomné presvedčenie o niečom nepravdivom. Napríklad, keď si niekto myslí, že má špeciálne schopnosti alebo že je otrávený napriek silným dôkazom, že tieto presvedčenia nie sú pravdivé.Aký je rozdiel medzi halucináciou a ilúziou?

Halucinácie spôsobujú prežívanie niečoho, čo neexistuje.

Ilúzie sa dejú, keď si nesprávne vysvetlíte niečo skutočné vo svojom okolí.

Napríklad si môžete pomýliť čiernu tašku na okennej parapete s čiernou mačkou. Pri ďalšom skúmaní si uvedomíte, že je to taška a nie mačka. V tomto prípade ide o ilúziu.Aké sú možné príčiny halucinácií?

Existuje veľa možných príčin, ktoré spôsobujú halucinácie:

 • Dočasné príčiny.
 • Určité stavy duševného zdravia.
 • Určité neurologické stavy.
 • Vedľajšie účinky niektorých liekov.

 

Dočasné príčiny halucinácií

Nasledujúce stavy alebo situácie môžu dočasne spôsobiť halucinácie:

 • zaspávanie alebo prebúdzanie
 • byť pod vplyvom alkoholu alebo určitých drog, ako je marihuana, halucinogény (LSD a PCP), kokaín, amfetamíny, heroín alebo ketamín
 • vysoká horúčka, najmä u detí a starších ľudí
 • ťažká dehydratácia
 • spánková deprivácia
 • migréna
 • trauma
 • silná bolesť
 • trúchlenie
 • infekcie ako UTI, najmä u starších ľudí
 • zotavenie z anestézie po operácii alebo zákroku

 

Zažívanie halucinácií pre dočasný stav alebo situáciu zvyčajne nie je dôvodom na obavy. Ak však máte akútny zdravotný problém, ktorý ich spôsobuje, ako je infekcia alebo horúčka, je dôležité vyhľadať lekársku pomoc.

 

Stavy duševného zdravia, ktoré môžu spôsobiť halucinácie

Schizofrénia je najčastejším stavom duševného zdravia, ktorý spôsobuje halucinácie. 

 

Do spektra schizofrénie patria aj ďalšie poruchy, ktoré môžu spôsobiť halucinácie:

 • Schizotypová porucha osobnosti
 • Bludová porucha
 • Krátka psychotická porucha
 • Schizofreniformná porucha
 • Schizoafektívna porucha

 

U ľudí s týmito duševnými poruchami sa najbežnejšie prejavujú sluchové halucinácie (počutie hlasov).

 

Ďalej ide o poruchy, pri ktorých človek zažíva určitú formu „odpojenia“ od reality – psychózu: 

 • Bipolárna porucha – Ľudia s bipolárnou poruchou môžu mať halucinácie počas ťažkých depresívnych alebo ťažkých manických epizód.
 • Veľká depresia s psychotickými črtami (psychotická depresia) – Veľká depresívna porucha (MDD) s psychotickými črtami je odlišný typ depresívnej choroby, pri ktorej je porucha nálady sprevádzaná buď bludmi, halucináciami alebo oboma.

 

Neurologické stavy, ktoré môžu spôsobiť halucinácie

 • Parkinsonova choroba – Približne 20% až 40% ľudí s Parkinsonovou chorobou má halucinácie alebo bludy. Príčinou môžu byť aj vedľajšie účinky liekov alebo demencia.
 • Alzheimerova choroba – Asi 13 % ľudí s Alzheimerovou chorobou má halucinácie, tie sú spôsobené zmenami vo vašom mozgu, ktoré sú výsledkom tohto stavu.
 • Demencia s Lewyho telieskami (DLB) – Tento stav zahŕňa nahromadenie zhlukov bielkovín, nazývaných Lewyho telieska, v nervových bunkách vášho mozgu. Lewyho telieska poškodzujú nervové bunky a môžu spôsobiť aj halucinácie, ktoré sú zvyčajne vizuálne. 
 • Epilepsia – Epilepsia, ktorá postihuje časť mozgu nazývanú temporálny lalok, môže spôsobiť halucinácie – najčastejšie čuchové halucinácie.
 • Narkolepsia – Ide o neurologickú poruchu, ktorá ovplyvňuje schopnosť vášho mozgu kontrolovať spánok a bdenie. Ľudia s narkolepsiou často pociťujú halucinácie tesne pred zaspaním (hypnagogické halucinácie) alebo tesne po prebudení (hypnopompické halucinácie).Ďalšie stavy, ktoré môžu spôsobiť halucinácie

Syndróm Charlesa Bonneta spôsobuje u ľudí zhoršenie zraku, ktoré môže viesť až k halucináciám. Iba vždy o vizuálne halucinácie.

 

Halucinácie môžu spôsobiť aj choroby v terminálnom (konečnom) štádiu, vrátane zlyhania pečene, obličiek, 3 štádium HIV / AIDS a rakoviny mozgu.Lieky, ktoré môžu spôsobiť halucinácie

Mnoho liekov na predpis môže príležitostne spôsobiť alebo zhoršiť halucinácie ako vedľajší účinok. Starší ľudia môžu byť vystavení väčšiemu riziku v dôsledku zvýšenej citlivosti na lieky. Halucinácie spôsobené liekmi môžu súvisieť s dávkou a zvyčajne prestanú, keď liek vysadíte. Nikdy však neprestaňte užívať lieky bez toho, aby ste sa najprv porozprávali so svojím lekárom.Ako sa liečia halucinácie?

Liečba halucinácií závisí od príčiny. Halucinácie spôsobené dočasnými stavmi, ako je vysoká horúčka, ťažká dehydratácia alebo infekcia, ustúpia po liečbe základného ochorenia.

 

Niektoré lieky a terapie môžu pomôcť pri liečbe halucinácií u ľudí s chronickými stavmi, ktoré ich spôsobujú, vrátane:

 

 • Typické (prvá generácia) a atypické (druhá generácia) antipsychotické lieky môžu pomôcť znížiť frekvenciu a závažnosť halucinácií u ľudí s poruchami schizofrenického spektra, bipolárnou poruchou a veľkou depresívnou poruchou s psychotickými črtami.
 • Opakovaná transkraniálna magnetická stimulácia (rTMS) môže znížiť sluchové halucinácie, ktoré nereagujú na antipsychotické lieky.
 • Inhibítory acetylcholínesterázy môžu znížiť psychózu (halucinácie aj bludy) u ľudí s Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou chorobou a demenciou s Lewyho telieskami.

 

Ako môžem pomôcť niekomu, kto má halucinácie?

Ak ste s niekým, kto má halucinácie, mali by ste podniknúť niekoľko krokov:

 • Posúďte situáciu a určite, či je halucinácia problémom pre danú osobu alebo pre vás. Ak osobu halucinácia rozruší alebo privedie k niečomu nebezpečnému, reagujte pokojne spolu s upokojujúcimi slovami a snažte sa ho rozptýliť.

 

 • Nehádajte sa s osobou o tom, čo prežíva. Ak ich správanie v reakcii na ich halucinácie nie je nebezpečné, možno nebudete musieť zasahovať.

 

 • Vyhnite sa pokusom presvedčiť osobu, že ide len o halucinácie, môže to viesť k hádke a zhoršeniu celej situácie. Môžete síce povedať, že nevidíte to, čo daná osoba, ale pre niektorých ľudí je upokojujúcejšie ak potvrdíte, že vidíte tiež to, čo oni – môže to minimalizovať ich stres. Napríklad, ak osoba vidí v miestnosti psa, môže byť užitočnejšie povedať „Vezmem toho psa von,“ ako sa hádať, že tam žiadny pes nie je.Kedy by mala osoba s halucináciami vyhľadať lekársku pomoc?

Ak vy alebo niekto, koho poznáte, prežíva halucinácie, mali by ste sa nechať čo najskôr vyšetriť. Halucinácie môžu byť nebezpečné, preto, bez ohľadu na to, aké drobné alebo bizarné sa zdajú byť vaše príznaky, nehanbite sa o nich diskutovať so svojou rodinou a lekárom. Halucinácie môžu byť zvládnuteľné liečbou.

 

Osoba, ktorá má halucinácie, by nemala zostať sama. Halucinácie môžu spôsobiť, že sa budete cítiť nervózny, paranoidný a vystrašený, takže je dôležité byť s niekým, komu môžete dôverovať a rozprávať sa s ním. 

O autorovi článku

SWISS CBD POWER – Sme Slovenský distribútor CBD olejov. Kvalita produktu je pre nás veľmi dôležitá, preto sú produkty vyrobené výhradne z kvalitného Švajčiarskeho konope pestovaného v Alpách, bez použitia pesticídov a fungicídov.

V našich olejoch CBD nenájdete umelé dochucovadlá, sladidlá ani potravinové aditíva (éčka). Výsledný produkt je v organic kvalite.

Súvisiace články

Najčastejšie otázky o CBD olejoch