Konope môže tlmiť bolesť u pacientov s endometriózou

panva

Gynekológovia z Nemocnice sv. Josepha vo Phoenixe v Arizone vykonali prieskum užívania konope a CBD pri vzorke pacientiek s endometriózou. Oslovených bolo 137 pacientiek na klinike a prostredníctvom e-mailu ďalších 347 členiek asociácie zaoberajúcej sa problémom endometriózy.

Na dotazník na klinike odpovedalo 124 pacientiek, z ktorých necelá polovica (58) priznala, že na liečbu užíva kanabis.

Rozdiely medzi samotným CBD a konope

Väčšina pacientiek (44) zhodnotila konope ako veľmi účinné alebo mierne účinné. CBD vyskúšalo 57 pacientiek, z ktorých 37 ho označilo tiež za veľmi alebo mierne účinné. Z 347 členiek asociácie oslovených elektronicky odpovedalo 240. Na otázku použitia konope odpovedala kladne tretina (77) z nich. Za veľmi alebo mierne účinné ho považovalo 55 respondentiek.

Čo sa týka CBD, použitie priznalo 67 členiek asociácie, z ktorých polovica (34) ho označila za účinné veľmi alebo mierne. Obe opýtané skupiny sa zhodli na tom, že v tlmení bolesti je konope účinné veľmi a samotné CBD skôr mierne.

Autori vyvodili záver, že „užívanie konope a CBD je medzi pacientkami trpiacimi endometriózou bežné. Oba spôsoby sú mierne až veľmi účinné na tlmenie bolestí v panvovej oblasti, pričom konope bolo hodnotené ako o niečo účinnejšie.“

💡Zdroj: magazin-konopi.cz

Pridaj komentár