Konopný extrakt bohatý na CBD pomáha autistom

CBD autizmus

Z pozorovacej štúdie brazílskych vedcov, ktorej sa zúčastnilo 15 pacientov s autizmom, vyplynulo, že pre nich môže byť prospešný obohatený extrakt z konope s výraznou prevahou CBD nad THC (75:1).

Pôvodne bolo do štúdie zahrnutých 18 pacientov, ale 3 z nich v dôsledku nežiaducich účinkov liečbu prerušili do mesiaca od jej začatia. Z 15 pacientov (10 neepileptických, 5 epileptických), ktorí liečbu dodržali, nedošlo ku zmiernenie príznakov autizmu iba u jediného.

Zlepšenie v rade oblastí

Po 6 až 9 mesiacoch liečby väčšina pacientov vykazovala zlepšenie vo viacerých príznakoch, ktoré boli hodnotené (ADHD, poruchy správania, motorické poruchy, znížená autonómia, deficit v komunikácii a sociálnom správaní, kognitívny deficit, poruchy spánku a záchvaty).

K najvýraznejšiemu zlepšeniu došlo u záchvatov, ADHD, porúch spánku a deficitu v komunikácii a sociálnom správaní. Frekvencia a závažnosť nežiaducich účinkov bola pritom mierna. Z tohto pohľadu sa javí byť liečba autizmu kanabisom veľmi sľubná.

Na druhú stranu ale autori dodávajú, že pri zavádzaní konope je na mieste mimoriadna opatrnosť vzhľadom k prípadným nežiaducim interakciám s inými liečivami.

💡Zdroj: magazin-konopi.cz

Pridaj komentár