Skip to content

❤️ Swisscbdpower partner na každý deň.

0,00 0
Tvoj košík je prázdny. Prejst do Obchodu
Menu
Menu
0,00 0
Tvoj košík je prázdny. Prejst do Obchodu

Účinky a vedľajšie účinky CBD oleja

V tomto článku nájdete ľudskou rečou pretlmočené účinky CBD, pozitívne aj negatívne. Povieme si prečo je vhodné CBD užívať a aký to má efekt na vaše zdravie a organizmus. V článku nájdete len overené vedecké fakty o účinkoch CBD z renovovaných vedeckých prác z celého sveta. 

Čo je CBD?

Kanabidiol, alebo skrátene CBD, je jeden zo stoviek prirodzene sa vyskytujúcich fytokanabinoidov nachádzajúcich sa v rastline Cannabis sativa, alebo ľudovo povedané konope, marihuana, ganja. CBD si v posledných rokoch získalo veľkú pozornosť vedeckých komunít, politikov a hlavných mediálnych kanálov, nie len vo svete ale aj u nás, vďaka zmene CBD zákona na Slovensku. CBD je druhým najrozšírenejším kanabinoidom v rastline konope (marihuane) po delta-9-tetrahydrokanabinole (THC), ale na rozdiel od THC nemá CBD psychoaktívne vlastnosti (nie je to psychoaktívna látka).

Ako funguje CBD?

Molekula CBD priamo ovplyvňuje endokanabinoidný systém v tele. Endokanabinoidný systém (ECS) je neuromodulačný systém, ktorý hrá dôležitú úlohu vo vývoji centrálneho nervového systému, synaptickej plasticite a reakcii na endogénne a environmentálne vzruchy. 

Exogénne kanabinoidy, ako je THC a CBD, účinkujú vďaka interakcii s kanabinoidnými receptormi. Najznámejšie z nich sú CB1 a CB2 receptory.

CB1 sa nachádzajú napr. v nervových bunkách v mozgu, mieche a v periférnom nervovom systéme. Nachádzajú sa aj v iných orgánoch a tkanivách, vrátane imunitných buniek, sleziny, nadobličiek a hypofýzy, v srdci, pľúcach, bunkách reprodukčného, močového a tráviaceho traktu.

Receptory CB2 sa nachádzajú v imunitných bunkách, vrátane leukocytovov, sleziny a mandlí. 

Receptory, ktoré dokážu interagovať s CBD sa nachádzajú v celom tele a plnia rôzne biologické funkcie. Preto má CBD (najbežnejšie vo forme CBD oleja) veľký terapeutický potenciál. 

Účinky CBD

Na Slovensku aj v celej Európskej Únii platí zákon o výživových a zdravotných tvrdeniach z roku 2006, konkrétne zákon (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách. Tento zákon definuje aké tvrdenia sa môžu používať a teda aj všetky tvrdenia na tejto webovej stránke, ktorá predáva a píše o najnovších CBD zisteniach podlieha tomuto zákonu. 

Keďže zákon a povolené tvrdenia nie sú aktualizované (tvrdenia o CBD sa nenachádzajú v pololených tvrdeniach o výživových doplnkoch a vitamínoch), nemôžeme napísať, že CBD lieči rakovinu, alebo, že CBD preparáty liečia rôzne ochorenia

Ale môžeme sa opierať o vedecké články a zistenia a citovať pozitívne účinky CBD z vysoko relevantných zdrojov, ktoré sa nachádzajú vo vedeckých databázach. A tak si môžete byť istý, že CBD tvrdenia, na našej stránke a v tomto článku, ktoré tento zákon nedefinuje sú citácie z vedeckých prác v karentovaných vedeckých časopisoch a boli vedecky dokázané.

➡️ Mohlo by vás zaujímať:

CBD na Slovensku – strastiplný príbeh od nelegálnej látky po potenciálny liek

Pozitívne účinky CBD na zdravie

CBD môže:

CBD na bolesť

Chronické bolesti sú hlavným zdravotným problémom, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje stovky miliónov ľudí na celom svete a stojí stovky miliárd eur ročne. Mnohí pacienti s chronickou bolesťou si veľmi rýchlo vypestujú toleranciu voči konvenčným liečebným postupom alebo trpia nepriaznivými účinkami z liekov na predpis, ako sú nesteroidné protizápalové látky alebo opiáty, ktoré majú vysoký návykový potenciál

Bolo dokázané, že CBD má určité analgetické a protizápalové účinky, ktoré boli skúmané pri neuropatickej bolesti, zápalovej bolesti, osteoartritíde a iných. Výsledky pri použití CBD na bolesť sú veľmi sľubné a výskumy v užívaní CBD na bolesť pokračuje ďalej. 

CBD na úzkosť a depresiu

Podľa WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) je depresiou postihnuté veľké množstvo populácie a bežná liečba depresie má viacero negatívnych účinkov akými sú: 

 • ospalosť alebo nespavosť
 • sexuálna dysfunkcia
 • bolesti hlavy
 • závislost na lieky. 

Preto je veľké úsilie o možné terapeutické využitie CBD pri depresii. Bolo dokázané, že CBD má komplexnú schopnosť interagovať s viacerými neurotransmiterovými systémami zapojenými do depresie. Princíp pôsobenia pri depresii je interakcia s rôznymi receptormi endokanabinoidného systému a indukcia bunkových a molekulárnych zmien v oblastiach mozgu súvisiacich s depresiou. Tieto antidepresívne účinky CBD sú v ďalšom výskume a pracuje na sa odhalení CBD mechanizmov, ktoré pôsobia ako možné potenciálne liečivo na depresiu. 

CBD pri liečbe rakoviny

Kanabinoidy sa v súčasnosti používajú, napr. v USA, u pacientov s rakovinou na zmiernenie chudnutia, vracania a bolesti, ktoré často sprevádzajú rakovinové ochorenie. Kanabinoidy ako potenciálne látky pri liečbe rakoviny skúmajú vedci už od roku 1975. V tej dobe bolo zistené, že kanabinol (CBN) a THC  inhibovali rast rakovinových buniek Lewisovho pľúcneho adenokarcinómu (rakovina pľúc) in vitro (v laboratórnych podmienkach petriho misky), ale aj in vivo po ústnom podaní v myšiach.

Záujem o CBD a kanabinoidy ako potenciálne protirakovinové látky vzrástol po objavení endokanabinoidného systému. Bolo dokázaných viacero pozitívnych účinkov kanabinoidov pri rakovinových ochoreniach, ktoré sú aktuálne ďalej skúmané. 

CBD a zmiernenie akné 

Všetky účinky CBD na zdravie sú vo výskumoch spojené s objavením endokanabinoidného systému, ktorý ako sme už vyššie spomenuli, sa nachádza v celom tele a je ovplyvňovaní endokanabinoidmi, teda kanabinoidmi, ktoré si tvorí naše telo samo. Samozrejme aj exogénne kanabinoidy (CBD, THC, CBN) interagujú s týmito systémami v našom tele a môžu pozitívne vplývať na naše zdravie. 

Receptory endokanabinoidného systému boli objavené aj v koži. S tým sa začal aj výskum CBD ako potenciálneho terapeutického preparátu pre rôzne patológie, vrátane kožných a kozmetických porúch. 

Vďaka protizápalovým vlastnostiam CBD je vhodné na citlivú pokožku, vyrážky, ekzém a tiež psoriázu. 

CBD olej môžete okrem vnútorného užívania natierať aj na kožu. 

CBD a neurologické a neurodegeneratívne ochorenia

Neurodegeneratívne ochorenia sú v súčasnosti jednou z hlavných príčin úmrtí vo vyspelých krajinách. Spoločnými vlastnosťami sú strata neurónov v určitých oblastiach nervového systému a mozgu. Predpokladá sa, že táto strata nervových buniek je základom následného poklesu kognitívnych a motorických funkcií, ktoré pacienti pri týchto ochoreniach zažívajú. 

Príčinou neurodegeneratívnych porúch je celý rad mutácií a toxínov z prostredia, no presný mechanizmus zostáva neznámy. Vie sa, že sú spojené so zápalovými procesmi. 

Preto je v záujme vedcov pri liečbe týchto ochorení aj marihuana, konkrétne jej deriváty, medzi ktoré patrí aj kanabidiol (CBD). 

CBD ako nová nádej v liečbe niektorých neurodegeneratívnych ochorení

Fytokanabinoid kanabidiol (CBD) je hlavným kandidátom na novú liečebnú stratégiu napr. pri Alzheimerovej chorobe. 

Zistilo sa, že: 

Tieto zistenia naznačujú, že CBD je ideálne na liečbu mnohých patologických stavov, ktoré sa typicky vyskytujú pri Alzheimerovej chorobe.

Medzi neurodegeneratívne a neurologické ochorenia pri ktorých sa pracuje na terapeutickom využití CBD patrí aj:

 • Migréna – chronické neurologické ochorenie prejavujúce sa neznesiteľnými a intenzívnymi opakovanými záchvatmi bolesti hlavy, ktoré bývajú často sprevádzané zvracaním alebo precitlivenosťou na svetlo a zvuky. 
 • Alzheimerova choroba – je najčastejšia forma neurodegenerácie, spojená s nadmerným neurologickým zápalom. Prejavom je zmena činnosti mozgu. Podľa WHO je jednou z desiatich najčastejších ochorení ľudstva. Varovné signály sú zhoršenie pamäti, neschopnosť rozoznávať známe miesta, zabúdanie udalostí v krátkej minulosti a neschopnosť sa orientovať v čase. 
 • Huntingtonova choroba – vzácne genetické ochorenie mozgu, ktoré ovplyvňuje centrálny nervový systém a spôsobuje progresívnu degeneráciu mozgových buniek, ktorej výsledkom je postupná smrť (podobné vlastnosti ako pri Alzheimerovej chorobe). 
 • Parkinsonova choroba – neurodegeneratívne, pomaly postupujúce ochorenie, ktoré postihuje centrálny a periférny nervový systém, je spojené so zápalovými procesmi v mozgu. 

Ďalšie neurodegeneratívne ochorenia, na ktoré by CBD mohlo účinkovať, a ktoré sa vyskytujú aj na Slovensku: 

CBD pre kardiovaskulárny systém

Kardiovaskulárne ochorenia sú v posledných desaťročiach hlavnou príčinou chorobnosti a úmrtnosti vo vyspelých krajinách a rozvojové krajiny tento trend pomaly nasledujú. Hlavnou príčinou úmrtí spojenými so srdcovo-cievnymi ochoreniami sú:

 • infarkt
 • srdcové zlyhanie 
 • a srdcová arytmia. 

Hlavné rizikové faktory týchto porúch sú:

 • vysoké hladiny cholesterolu (LDL)
 • fajčenie
 • hypertenzia
 • cukrovka
 • obezita
 • psychosociálne faktory
 • nedostatočná konzumácia ovocia a zeleniny
 • nadmerná konzumácia alkoholu
 • a nedostatok pravidelnej fyzickej aktivity. 

Hromadné dôkazy spojené s užívaním CBD naznačujú, že CBD je prospešné pre kardiovaskulárny systém. CBD pôsobí priamo na tepny, čo spôsobuje ich vazorelaxáciu

CBD chráni pred vaskulárnym poškodením spôsobeným vysokým obsahom glukózy, zápalom alebo indukciou diabetu 2. typu na zvieracích modeloch. 

Výskumy účinku CBD na srdce a cievy boli zamerané hlavne na protizápalový a antioxidačný účinok CBD, ktoré boli opísané vo viacerých vedeckých prácach. 

Celkovo sa zdá, že predklinické údaje užívania CBD pri kardiovaskulárnych ochoreniach podporujú pozitívnu úlohu liečby CBD na srdce a periférne cievy.

Vedľajšie účinky užívania CBD

Užívanie CBD je všeobecne bezpečné a väčšina ľudí ho dobre toleruje. 

Medzi najčastejšie možné vedľajšie účinky užívania CBD patrí:

 • ospalosť – bežné vedľajšie účinky pri užívaní CBD zahŕňajú aj ospalosť a sedatívne účinky. To sa tiež považuje aj za pozitívny efekt CBD. Neodporúča sa však užívať CBD s inými sedatívami, aby nevznikol synergický efekt a účinky sedatív neboli príliš silné.
 • gastrointestinálne problémy – niektorí ľudia môžu dostať hnačku.
 • sucho v ústach – tento vedľajší účinok je pravdepodobnejší pri užívaní THC, ale môže sa vyskytnúť aj pri užívaní CBD.
 • znížená chuť do jedla
 • nevoľnosť 
 • interakcia s inými liekmi – aj keď je užívanie CBD vo všeobecnosti bezpečné, je dôležité prekonzultovať užívanie CBD v spojitosti s liekmi na predpis s vašim ošetrujúcim lekárom, nakoľko sú lieky, ktoré môžu negatívne ovplyvňovať funkciu pečene. Hlavne pečeňový enzým CYP3A4, ktorý je zodpovedný za metabolizmus CBD v tele. Ak CBD interaguje s CYP3A4, nebude môcť metabolizovať iné lieky, ktoré užívate spoločne s CBD.

O autorovi článku

SWISS CBD POWER – Sme Slovenský distribútor CBD olejov. Kvalita produktu je pre nás veľmi dôležitá, preto sú produkty vyrobené výhradne z kvalitného Švajčiarskeho konope pestovaného v Alpách, bez použitia pesticídov a fungicídov.

V našich olejoch CBD nenájdete umelé dochucovadlá, sladidlá ani potravinové aditíva (éčka). Výsledný produkt je v organic kvalite.

Súvisiace články

Najčastejšie otázky o CBD olejoch