Účinnosť CBD u pacientov s ťažkou epilepsiou sa časom zvyšuje

účinkuje CBD na epilepsiu

Cieľom štúdie amerických výskumníkov z Neurologickej kliniky a Centra epilepsie na Alabamskej univerzite v Birminghame bolo overenie účinnosti, bezpečnosti a tolerancie CBD v liečbe refraktérnej (na liečbu nezodpovedajúcej) epilepsie.

Štúdia (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33667843/ ) trvala dva roky a zúčastnilo sa jej 169 pacientov, z ktorých 89 bolo detí. Pacientov sa  v pravidelných intervaloch pýtali  na frekvenciu záchvatov, ich závažnosť či prípadné nežiaduce účinky.

K výraznému zníženiu počtu záchvatov došlo tak u dospelých, ako aj u detí, pričom k zlepšeniu dochádzalo postupom času. Významný rozdiel bol pozorovaný v závažnosti záchvatov, keď dospelí hlásili zmiernenie vo väčšej miere.

Liečba kanabidiolom bola všeobecne dobre znášaná, pričom nežiaduce účinky (hnačka, sedácia a znížená chuť k jedlu) vedúce k ukončeniu liečby boli hlásené iba u malej časti účastníkov.

Podľa slov autorov táto štúdia prináša ďalšie dôkazy o trvalom znížení frekvencie a závažnosti záchvatov počas dvoch rokov liečby refraktérnej epilepsie pomocou čistého CBD rastlinného pôvodu. Okrem toho je liek Epidiolex všeobecne dobre znášaný, s minimom nežiaducich účinkov.

💡Zdroj: magazin-konopi.cz

Pridaj komentár