Užívanie konopného extraktu s CBD pozitívne ovplyvnilo hladinu HDL cholesterolu

cholesterol CBD

Randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia ukázala, že konopný extrakt bohatý na CBD upravil hladinu HDL cholesterolu u dobrovoľníkov s nadváhou.

HDL cholesterolu sa nazýva „dobrý“ a je významným ukazovateľom rizika vzniku kardiovaskulárnych chorôb. Štúdiu vykonávali vedci z Centra pre aplikované vedy o zdraví z amerického mesta Stow.

Celkom 65 zdravých mužov a žien s nadváhou po dobu šiestich týždňov užívalo spolu s raňajkami mäkké gélové kapsuly naplnené placebom (olivový olej) alebo šesťdesiatimi miligramami konopného extraktu. Ten obsahoval pätnásť miligramov CBD.

Dobrovoľníci boli podrobení sérii vyšetrení a testov (krvný tlak, hladina cholesterolu, kvalita spánku, fyzická aj psychická výkonnosť a iné). U skupiny užívajúcej CBD vo forme konopného extraktu došlo k úprave hladiny HDL cholesterolu.

Okrem toho dobrovoľníci z CBD skupiny vnímali zlepšenie spánku, zmiernenie stresu či potešenie zo života. Vedci došli k záveru, že zdraví ľudia potravinový doplnok znášajú dobre.

💡Zdroj: magazin-konopi.cz

Pridaj komentár