Skip to content

💪 ATTILA VÉGH odporúča: “⚡2x viac obsahu ⚡2x viac sily v SWISS CBD POWER OLEJI 💧”

0,00 0
Your cart is empty. Go to Shop
Menu
Menu
0,00 0
Your cart is empty. Go to Shop

Zlepšenie stavu pacientov s idiopatickými črevnými zápalmi

Užívanie liečebného konope u pacientov trpiacich idiopatickými črevnými zápalmi je na vzostupe. 127 pacientov s touto diagnózou, ktorí sa liečia kanabisom, bolo podrobených pozorovacej štúdii na ústave gastroenterológie a hepatológie v Me’irovej nemocnici v izraelskom meste Kfar Saba.

Cieľom štúdie bolo hodnotenie dlhodobého klinického stavu pacientov pred zahájením, po mesiaci a najmenej po roku liečby.

Po vyšetrení krvného obrazu a ďalších diagnostických parametrov boli pacienti a ich blízky rodinný príslušník požiadaní o vyplnenie dotazníka.

Hodnotené boli dávky konope, spôsob podania, nežiaduce účinky, užívanie ďalších liekov, príznaky závislosti a iné. Na zlepšenie klinického stavu väčšiny pacientov stačilo 30 gramov konope mesačne.

Toto množstvo zodpovedá dennej dávke 21 miligramov THC a 170 miligramov CBD. Po roku užívania konope bol pozorovaný mierny, ale štatisticky významný prírastok dva kilogramy telesnej hmotnosti. Okrem toho bol zaznamenaný značný pokles užívania ďalších liekov.

Podľa vyjadrenia autorov “nedošlo ani k negatívnemu ovplyvneniu spoločenského či pracovného postavenia pacientov.”

💡Zdroj: magazin-konopi.cz

Súvisiace články

Najčastejšie otázky o CBD olejoch